FacebookTwitter
Search


KERAMIČNA OBRT IZ OBDOBJA STAREGA RIMA

Osnovna ideja operacije je izvesti pet delavnic in izobraziti najmanj 20 oseb za izdelavo osnovnih predmetov iz gline. Na vseh delavnicah bi imeli okoli 70 udeležencev in približno 50 otrok iz vrtcev. Osredotočili bi se na izdelavo oljenk, medaljonov in skled, ki bodo vse imele uporabno vrednost, Te osebe bodo novo pridobljeno znanje uporabljale na rimskih prireditvah v Rimskem Kampu Poetovio in v svojem okolju skozi vse leto. Cilj novih znanj so proizvodi: oljenke, medaljoni, sklede, lončevina. Navedeni izdelki se bodo uporabljali na rimskih prireditvah, presežki pa bodo ponujeni v prodajo obiskovalcem. Usposobljene osebe se lahko v nadaljevanju razvijejo v samostojne podjetnike, obrtnike, ki bodo svoje znanje še nadgrajevali in ga prenašali naprej.

CILJI PROJEKTA:

C1: Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih
C2: Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih
C3: Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti
C4: Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.
C5: Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.
C6: Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih
C7: Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
C8: Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.

Partnerji 2